Τίτλος Θέσης Εργασίας:

1st Team Coach & GK Coach 

 

Περιγραφή Ρόλου:

English non-league side Chalfont St Peter are recruiting for a First Team coach and a Goalkeeper coach for the 2021/22 season.

1st Team Coach & GK Coach | UK