Τίτλος Θέσης Εργασίας:

 Centre Back for 1st Greek Women Division in Crete

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • athletic
  • good positioning and concentration
  • great at aerial duels
  • ambitious

 

Μισθός:

  • House
  • Food
  • Salary dependents on experience

 

Centre Back | 1st Greek Women Division | Crete