Τίτλος Θέσης Εργασίας:

Foundation Phase (U9’s – U12’s) Coach

 

Απασχόληση:

part time

 

Περιγραφή Ρόλου:

We have a rare opportunity for a coach to join our Foundation Phase (U9’s – U12’s) coaching team

This is a part-time paid role, two evenings per week as well as Saturdays in the Junior Premier League.

Foundation Phase (U9’s – U12’s) Coach | York city | UK