Τίτλος Θέσης Εργασίας:

Women’s Football Head Coach

Απασχόληση:

full time

Περιγραφή Ρόλου:

To lead on all aspects of the Women’s Football Academy at SGS College. The role will include recruitment of
players to SGS College and the ‘on pitch’ success of the players and teams, the planning, delivery and monitoring
of high-quality training sessions whilst liaising regularly with academic tutors to ensure academic success of the
students will be key in the success of this role. The position will also include wider college duties, liaising with key
partners and local community development.

Απαραίτητα Προσόντα:

Επιθυμητά Προσόντα:

Μισθός:

Women’s Football Head Coach | South Gloucestershire & Stroud College | UK